"Poesi uppåt väggarna" är en utsällning jag deltar i på Galleri Lyktan.
Det är en samlingsutställning där 17 poeter deltar med egna inramade texter.
Välkommen till denna utställning perioden 21/1-8/2 i Skogås Centrum, plan 2.

Överst, till vänster diskuterar jag de olika dikterna med Bertil Martinsson, som var den som hade idén till utställningen. Till höger om oss ser du min dikt "Hud mot hud". Längst ner till vänster I-B Gustavsson med två egna texter, i mitten mina dikter, "Alltid", "Stress" och "Den allra ensammaste", betraktade av poeten Keijo Winsten. Längst till höger en gammal reseskrivmaskin som symboliserar utställningens tema.