Bildtext: När det gäller "spaning" på sitt eget utseende...så kan man ju undra. Vart tog allt mitt hår vägen? "Ingen som vet, ingen som vet"!

1. Inledning

När någon säger SPANINGAR tänker jag automatiskt på en särskild spaning. Den spaning eller rättare sagt - iakttagelse - som den franske författaren Marcel Proust, genomförde när han sökte svaret på sin sanning, "På spaning efter den tid som flytt", är hans mest kända verk och den blickar tillbaka, in i en tid som varit, och förklarar varför saker och ting sedan hände.
En annan författare som verkade vara nyfiken och frågvis är Astrid Lindgren. Hon myntade uttrycket ”vofför är det på detta viset”? 
Det sägs att Astrid själv har hört detta sägas. Av någon som varit intagen på ett sinnessjukhus. Orsaken till att den ursprungliga frågan ställdes kan ju vara många, men en vettig förklaring kan ju vara så att den intagna personen, kvinnan, undrade varför hon var där...
Och jag i min tur är också fylld av frågor, och också vissa egna förklaringsmodeller. 

Jag ska också ge mig ut på spaning. Dra vissa slutsatser. Sannolikt kommer några av er att ha en helt annan åsikt än min när det gäller dessa spaningar. Välkommen in i min värld av "spaningar"!
 

Bildtext: Kan träd göra mig friskare? Mer harmonisk? Kan jag få kontakt?


2. Imorgon ska jag bli en trädkramare!
 
Jag läste på internet om de många nyttiga, positiva och nästan osannolika fördelarna det innebär att vara en ”trädkramare”. Det har skrivits böcker och det har forskats i detta ämne. En viss bloggare har sammanfattat allt detta i dessa fördelar:
 
 
A. Att vara bland träd och krama träd förbättrar koncentrationen, kan lindra ångest och hjälpa oss att frigöra negativa tankar.
B. Lindrar huvudvärk. Träden har positiva effekter på hyperaktivitet och psykisk sjukdom och depression.
C. Förbättra ditt immunförsvar (46 %)
D. Genom att se träd ökar minneskapaciteten med 20 %. Sitta utomhus under ett träd. (En krukväxt på skrivbordet har liknande effekt).
E. Alla växter har massor av negativa joner inom sig och när du är i kontakt med dem sägs det att växterna kan rensa ut dina elektromagnetiska gifter i kroppen.
 
Men stämmer allt detta. Blir jag denna genomharmoniska person?
I morgon vet jag svaret. Kanske. Men det talas om en 90 minuters promenad eller träningsrunda genom ett skogslandskap (två gånger i veckan). Jag måste alltså göra denna övning två gånger denna vecka. Hänger Du med?

Bildtext: Svenska utvandrare går ombord på ett fartyg i Göteborg 1905.


3. Varför utvandrade så många till Amerika (1863-69)
 
 
Många människor reste, med sitt pick och pack, med hela familjen eller ensamma, till Amerika. Det var inte bara ifrån Sverige. Hela Europa förflyttades närapå. Vissa har nämnt fattigdom och svält som bidragande orsaker. Andra har påpekat behovet att få utöva sin religion - utan att statskyrkan förhindrade det. Åter andra har påpekat att många flydde från förtryck. Eller att man hade en polis som förföljde på grund av brott som man gjort.
Det kan finnas hur många orsaker som helst att vissa vill fly, byta bostad, men ingen av dessa förklaringar kan berätta hur det kom sig att det fanns en sådan välutbyggd reseverksamhet på plats. 
Alltså en resebyråverksamhet av sällan skådat slag. De kallades för emigrantagenter. De arbetade för utländska rederier och fungerade som resebyråer och värvade folk som var villiga att skriva på kontrakt om en resa över till Amerika. 
Det fanns dessutom lokalagenter utspridda över hela landet för att tidigt kunna binda resenären till sin linje redan från hembygden.
 Och de reste runt i Europa och raggade kunder. Ofta på ”kyrkbacken” efter predikan - för att sälja sina biljetter. Eller via annonser i dagstidningarna. Denna affärsverksamhet hade sitt ursprung i Amerika. Nu, efter inbördeskriget under senare delen av 1800-talet, hade det nya landet i väster blivit förenat av Nordstatare och Sydstatare. För att dra människorna närmare varandra, för att skynda på handel och utveckling så hade ett antal herrar beslutat sig för att bygga en enorm järnväg genom hela landet. Transamerikanska järnvägen byggdes under åren 1863–1869 och var den första järnvägen som löpte tvärs över Nordamerika.
Den 10 maj 1869 förenades USA:s östkust med dess västkust, därefter växte det amerikanska järnvägsnätet fram till andra världskriget. År 1869 var den första transkontinentala järnvägslinjen färdig. 1865 påbörjades arbetet av två järnvägsbola, Central Pacific startade i Sacramento och Union Pacific från Omaha. Det var enorma svårigheter som mötte järnvägsbyggarna: massiva berg, heta öknar, fientliga urinvånare, översvämningar och det bistra vinterklimatet. Därefter växte det amerikanska järnvägsnätet fram till andra världskriget.
Flera verksamheter behövde samarbeta med Central Pacific och Union Pacific, ägarna till Järnvägen i Amerika. Ett antal rederier skulle frakta folket. Särskilda emigranthotell som resenärerna kunde bo i tills det var dags att åka ifrån exempelvis Göteborg. Dessa arrangemang skulle verkligen påskynda utbyggnaden av järnvägen. Amerika behövde verkligen arbetskraft för det amerikanska inbördeskriget tagit kål på tiotusentals män och det hade blivit ont om arbetskraft. De saknade dessutom kunnigt folk som visste hur järnvägar ska byggas. Dessa fanns i Europa. Kunskapen att använda dynamit för att röja väg - den fanns Kina. Det behövdes med andra ord en gigantisk arbetskraftsinvandring. Från Europa men även från Kina. I april 1866 arbetade tretusen kineser för Central Pacific, och snart utgjorde de nittio procent av arbetsstyrkan. 
Kineser från de mest avlägsna delar av Kina sökte sig till USA på uppmaning av släktingar i Kalifornien.Kinesisk invandring ökade kraftigt. År 1880 hade sammanlagt 300 000 kineser slagit sig ner i USA. Detta är orsaken till den stora utvandringen. Arbetskraften saknades i Amerika. I Europa fanns kunskapen och rallarna. Och när ett samhälle byggs så behövs det kompletterande yrkesgrupper som bagare, skräddare, läkare och många, många fler. Dessa fanns också i Europa.
Det var stora, starka krafter som nu tog gemensamma krafttag för att få Amerika att gå från vildmark till modern civilisation. Ett helt avgörande insats var så klart att ordna en fungerande infrastruktur med vägar och järnvägar som knöt ihop jättelandet.
På några få år organiserades en effektiv resebyråverksamhet, med resande säljare, en transportverksamhet bestående av ett 10-tal båtar som sedan skulle ta arbetarna och deras familjer hela vägen över haven till New York och Ellis Island. 
Bland de största rederierna var Cunard- och White Star-rederierna. Rederiagenterna sålde hela paket som inkluderade inte bara båtresan till Grimsby/Hull, tågresan till Liverpool och båtresan över Atlanten utan också vidare transport i USA, t ex tåg till Chicago. Ägare till dessa rederier var naturligtvis 
järnvägsbolagen i Amerika. Från Liverpool kunde man se RMS Unicorn avgå våren 1865 på väg med en skepplast svenskar, irändare och engelsmän. White Star-Line hade ångbåtar som: RMS Tayleur och White Star. Ångbåtar med olika slags hyttklasser, från 1:a till 3:e klass. Den sistnämnda 3:e klassen var utvandrarnas plats.
På Ellis Island gjordes en noggrann läkarundersökning avvarje immigrant. Var inte pappren i ordning, eller hälsan inte den bästa, riskerade man bli återsänd till hemlandet. 
Alla som steg i land registrerades och finns bevarade i passagerarlistor. Det var alltså där de registrerades och mottogs, innan de fördes vidare utmed järnvägen till sina givna arbetsplatser. Ett jättebygge rullade igång. Från Kina kom sprängexperter till Kalifornien. Sedan fördes dessa kineser till alla bergsliknande hinder utmed järnvägen.
En viktig knutpunkt i denna transportverksamhet var den engelska kuststaden Liverpool som förde resenärerna till New York. Här låg väntande tremastare, segelbåtar och ångbåtar. 
Under slutet av 1860-talet när massutvandringen kom igång var det vanligaste sättet att ta sig till Amerika med Wilsonlinjens postångare från Göteborg till Hull i England och därifrån fortsätta med tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en antlantångare för vidare färd till New York, som nu blev den vanligaste ankomsthamnen. En resa med ångfartyg i mitten av 1860-talet tog ca två veckor, vilket var en avsevärd förbättring, då segelfartyg som man använt tidigare tog flera månader.
Överfarten till Amerika kunde vara mycket hård och de flesta drabbades av sjösjuka. Hygienen var dålig och epidemier bröt lätt ut. Det rådde brist på såväl färskvatten som mat. Många dog under överfarten eller följde med i djupen då fartygen gick under.
Från 1860-talet och fram till 1915 fick de svenska emigranterna som utvandrade från Sverige först resa till England och därifrån vidare till USA. De reste då vanligen från Göteborg på mindre fartyg, ofta med Wilson Line, postångare, över Nordsjön till Hull eller Grimsby på engelska östkusten. Denna färd tog två dygn.
Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner européer till USA. Den svenska emigrationen till Nordamerika ökade under 1850-talet och mer påtagligt efter det amerikanska inbördeskriget (1861–1865).
Biljettpriset för en Amerika biljett var 1908 126 kr för en 3:dje klass biljett och för en 2:dra klass biljett fick man betala 206 kr vilket får jämföras med medelinkomsten för en arbetare som då var ca 100 kr/månad. Det tillkom också en invandringsskatt på 15 kr.
Det som Wilhelm Moberg och andra författare velat övertyga oss läsare om att utvandringen till Amerika berodde på svält, fattigdom, elak statskyrka eller annat - det stämmer INTE ALLS. President Abraham Lincon undertecknade en lag/avtal där regeringen betalade de två järnvägsbolagen per mile (1,6 km) räls de byggde. 1 juli 1862 gick lagen Pacific Railroad Act igenom som gav uppdraget att bygga järnvägen åt de två företagen. Detta var det största byggprojektetet i USA:s historia och många intressenter var inblandade. Det var alltså en gigantisk ARBETSKRAFT-IMPORT som var orsaken till utvandrigen, ingenting annat. Att det "råkade" vara missväxt eller tuffa levnadsomständigheter i Europa och Kina var förvisso en fördel när det gällde att övertyga folk att resa - men det var inte därför båtarna gick i skytteltrafik mellan Liverpool i England och Ellis Island i Amerika. Det var "big buisness", tågtrafiken måste byggas, och detta fortsatte en bit in på 1900-talet.

Bildtext: Den här fönsterrutan blev påkörd av en bil och skadades värre än den fönsterruta som Herr Henkel hade sönder. 


4. Spaning - Herr Henkel hittar hem
(Vid sisådär 7 års ålder blev jag bekant med herr Henkel)

Har Du haft någon nära vän som Du alltid kunnat prata med? Jag har en sådan. Han heter Henkel. Du kanske undrar var jag hittade honom? Han är unik. Mycket faktiskt. Har alltid tid att lyssna och gör det empatiskt. Och det gör ju berättandet så mycket bättre. Att få tala till punkt är få förunnat. Många gånger har jag själv förstått problemet jag suttit fast i och kunnat ana vad jag borde göra. Utan att Henkel faktiskt inte hinner säga något.
Men nu till förklaringen hur jag hittade Henkel. Det var en ren tillfällighet att vi hittade varandra. Men en boll som råkade hamna fel, genom balkongfönstret, är en stark bidragande omständighet att Henkel dök upp.
Min bror Magnus och jag hade varit inbegripna i en mycket spännande fotbollsmatch i köket. Vi var uppdelade på två lag. Lag Magnus mot Lag Bengt. Målen utgjordes av mellanrummet mellan frambenen på två köksstolar. Och bollen var en tennisboll som snabbt skulle spelas och siktas mot motståndarmålet. Den som siktade rätt och kunde skjuta snabbt hade bäst chanser. 
Vid ställningen 2-2 blev det riktigt spännande. Till saken hör att matchtiden nästan var slut och ett avgörande mål skulle avsluta matchen. Vi är båda ”vinnarskallar”, min storebror och jag. Att ”förlora” är inget alternativ vi väljer frivilligt. Alltså ansträngde vi oss lite extra, försökte dribbla förbi och få iväg ett perfekt slagskott i krysset. Magnus gled snabbt åt höger, sedan åt vänster och lyckades skaka av sig mig. Han siktade, måttade och sköt iväg bollen mot målet. I sin iver hade han lagt lite extra glöd i slaget och bollen for över köksstolen in i glasrutan på balkongdörren. Ett krasande ljud hördes och mamma ropade högt: ”Vad är det som händer?” Sen kom hon springande från vardagsrummet, från kaffekoppen och DN:s korsord. Vad skulle vi säga? Hur skulle vi förklara oss för mamma? Goda råd var nu dyra men Magnus har alltid varit synnerligen fantasifull. Det är nog därför han blivit så framgångsrik som bildkonstnär. Han hittar på. Och alla fascineras. Den här gången var det jag och mamma som blev överraskade.
Magnus sa bara: ”Det var Henkel som hade sönder glasrutan! Han var här alldeles nyss men han smet ut när Du kom mamma.”
Mamma kände till min storebrors fantasi och vad den kunde åstadkomma. Men det här var så fantasifullt att det tog priset. Någon Henkel hade aldrig varit med i matchen men att han nämndes tog udden av mammas utskällning. Och veckopengen kom på lördag, trots allt. Vi insåg, båda två, Magnus och jag, att vi hittat en värdefull kompis, herr Henkel. Denna gång räddade han oss och det skulle visa sig att vi kunde lita på honom framöver också. Det var så det gick till när herr Henkel hittade hem.
 

Bildtext: Staffan Normark, professor, molekylär mikrobiologi och smittskydd, Karolinska Institutet, har idag avslöjat att 64 % av alla svenskar är icke vaccinerade. 


5. Vissa vill inte vaccineras mot Corona, varför?

Det pratas procent, hit, och procent, dit - när det gäller vaccinationerna mot corona-pandemin. Exempelvis att 18.2 % av alla svenskar har fått två doser vaccin och är därmed fullt vaccinerade.
Idag bor det 10 379 295 personer i Sverige. 64% av dessa är icke vaccinerade, alltså 6 642 748 personer.
Vad kan det bero på på att vissa inte vill vaccinera sig? Är det biverkningarna som skrämmer? Eller någonting annat? Vilka är dessa personer som inte vill vaccinera sig? På TV4 uttalade sig professor Staffan Normark idag och tyckte att det var för tidigt att "släppa på restriktionerna". Han menade att det fortfarande finns många personer som inte hunnit bli vaccinerade. Och det finns risk för att muterade coronavirus kan smitta. Dessa ovaccinerade kan bli smittade och överföra smittan till de som nu är vaccinerade. Riskgruppen på personer 50+ har ännu inte blivit fullt vaccinerade och därför bör restriktionerna avvakta tills dessa har vaccinerats. Minst tre veckor! Därför är det för tidigt, ansåg Normark, att "lätta på" restriktionerna.
Vi vet inte ännu - hur många svenskar - som totalvägrar att bli vaccinerade men de ingår i denna grupp. 
Förklaringen till varför somliga inte vill vaccineras kan bero på de dödliga biverkningarna som vaccinerna ger. Men finns det någon annan förklaring? Kan det bero på dålig språkförståelse? (Dödligheten pga pandemin visar sig vara högre hos invandrargrupperna i Sverige).

På Läkemedelsverket.se kan man läsa hur de dödliga biverkningarna fördelas mellan de olika vaccinerna. 
1. Pfizer BioNtech tillverkar vaccinet Comirnaty: 119
2. AstraZeneca tillverkar Vaxzevria (f.d. COVID-19): 26
3. Moderna tillverkar Covid-19 vaccine: 15
Totalt är det 160 personer i Sverige som dött till följd av de dödliga biverkningarna
(rapporter handlagda 2020-12-27 till och med 2021-05-26)

PS.
För ordningens skull: Dessa personer, 6 642 748, är en mix av personer som ännu inte hunnit bli vaccinerade och personer som vägrar bli vaccinerade. Vågar Du vara med och lätta på restriktionerna nu?
 

6. När kommer den yttersta Dagen?
 
Många vill veta och många gissar. Också jag. Varför är vi så nyfikna?
Det berör på att Gud lovat, strax efter den yttersta Dagen, införa paradiset på jorden. En kopia av det som försvann tillsammans med Adam och Eva. Det fysiska paradiset, som låg i nuvarande södra Turkiet. Vid floden Eufrat. Detta paradis dränktes och begravdes på Noas tid, då hela jorden övertäckes av vatten. Överallt. Hundratals meter. På andra ställen tusentals. Men, så småningom ska Gud förvandla hela jorden till ett liknande paradis! Visst låter det fantastiskt!! Och ännu trevligare blir det för Gud har också lovat - de människor som då lever - ett evigt liv. Utan oro, sjukdom och lidande! Ett verkligt paradis med andra ord.
Så - det är väl glasklart för alla - till och med änglarna vill veta stunden. Datum och klockslag. Och jag. Och kanske Du...

Svaret: Du kommer att bli glatt förvånad för svaret har varit synligt i flera tusen år men få har förstått det. Du kan själv läsa Hans ord i Matteus evangelium, kapitel 24 och vers 36. Oavsett vilken Bibelöversättning Du läser så är svaret detsamma.

PS. 
Vill Du veta varför Han hemlighåller det viktigaste datum i mänsklighetens historia?
Jo, Han älskar ärlighet framför allt annat. Han litar på de som är ärliga "hela vägen". Att då ange ett exakt datum och klockslag lockar människor att "leva rövare" tills klockan är 5 minuter i tolv, bildlikt talat...
 

Bildtext: Alla söker ”livbojen” (kärleken) som betyder allt i livet. Som håller Dej flytande! 


7. På spaning efter den stora KÄRLEKEN 
(Goda råd till alla ensamma män & kvinnor)
 
"Det Du tror är dina bästa egenskaper och omständigheter är helt andra".
 
Män tror att KVINNOR faller pladask för:
 
1. Mycket muskler
2. Hög utbildning, typ läkare och jurist.
3. Förmögenhet, typ några millioner kronor.
 
Män har i alla tider trott att kvinnor imponeras och attraheras av social status, gärna i kombination med riktigt manliga muskler. Men håller det? Eller vill kvinnorna något annat? Något som de prioriterar före dessa tre saker?
Sådana här män finns det många av. Jag lärde känna en av dem i början på 1970-talet. Han hette Thomas och pluggade till jurist. Under några år hyrde han ett rum i vår lägenhet på Östermalm. Thomas var synnerligen välklädd och van med det allra bästa. Nu skulle han snart bli jurist.
Vi var nästan jämnåriga och var båda på spaning efter den stora KÄRLEKEN som fanns någonstans. Vart visste vi ej, men någonstans. Kanske på någon finare nattklubb? Kanske på en av Stockholms flottaste klubbar som hette Maxim? Vi undrade och vi chansade. 
Denna fredagkväll, liksom alla andra före, var det nästan fullsatt. Mest kvinnor. Men också några män, däribland vi två, jag och Thomas. Alla kvinnor, utan undantag, var väldigt välklädda. Såg trevliga och glada ut. Nu ville jag verkligen "ta en sväng om" och skaffa mig en uppfattning vem som var både snygg utanpå och inuti. Medans jag dansade så ägnade sig Thomas åt att spana. Noggrant. Ingående. Bedömande. Men han dansade inte. Inte en enda dans. Trots att det satt flera kvinnor och väntade. Musiken var perfekt och dansgolvet räckte till. 
Jag fattade ingenting alls. Hur ska man kunna bedöma någon bara på avstånd. Oavsett om synen är perfekt. Det finns ju andra kvaliteter. Egenskaper. Personligheter. Som ENDAST kan upplevas i nära relation som dans ju är. Så jag frågade Thomas:
"Varför dansar Du inte"? 
Han sa: "Hon" är inte här!
Det var ett märkligt svar, så jag frågade ytterligare en gång: "Vem väntar Du då på"?Han sa då: "Min fru!"
Sedan förklarade han närmare för mig vad han menade med "min fru". Han förtydligade det hela med att säga att ingen av kvinnorna i lokalen var tillräckligt snygg för att han skulle vilja bjuda upp till dans (och ett eventuellt äktenskap)! Därför satt han hellre och lyssnade till musiken. Och väntade och spanade...
Nu är inte alla män sådana. Han var "nästan" jurist och härrörde från den absoluta överklassen och ansåg sig ha rätt att ställa extra krav på "kvinnan" i sitt liv. Men att vilja så mycket kan lätt "straffa sig". En kvinna som har 1. Fantastisk kropp, 2. Ett fantastiskt utseende, 3. Är klädd i exklusiva, vackra kläder brukar många gånger missa de inre kvaliteterna! Så det är ytterst vanligt att kvinnor vackra kvinnor med fantastiska kroppar och kläder också är stolta, stöddiga och super-egoistiska! Omgivningen har ju gett dem en 100 %-ig bekräftelse på att de är synnerligen exklusiva. Det är så en narcissist blir till. Omgivningen hjälper till. Väldigt mycket i varje fall.
 
 
Kvinnor tror att MÄN faller pladask för:
 
1. En fantastisk kropp, typ stora läppar och stora bröst.
2. Ett fantastiskt utseende, otroligt vackert utseende toppat av exklusiv sminkning.
3. Läckra, vackra kläder med perfekt snitt som framhäver det bästa Du har.
 
Kvinnor har i alla tider trott att män är mycket ytliga och attraheras av en kvinnas utseende och klädsel. Men gäller det? Är det något annat män hellre vill ha av "sin kvinna"?
Jag har träffat just sådana kvinnor, som har fantastiska kroppar, fantastiskt utseende och är synnerligen välklädda. Detta hände i slutet av 1980-talet. På den svenska nattklubben Embassy i Stockholm, vid Stureplan.
Det satt ett gäng kvinnor och skrattade, tisslade och tasslade, på en viss lördagskväll. Stämningen var den allra bästa. Musiken var på härligt humör, lioksom jag. Och jag ville dansa, dansa, dansa. Och, varför inte, med någon av dessa. De var vackra, fantastiska och mycket mer. Men jag anade ugglor i mossen. Varför satt alla tre fortfarande. De var ju vackrast. Och det var inte något större underskott på män. Lite senare fattade jag varför. Dessa tre hade bestämt sig för samma sak som Thomas, 12 år tidigare, hade bestämt sig för. De var alla tre så vackra att alla män på Embassy inte var värd någon som helst uppmärksamhet. De var nästintill gudomliga. Då ratar man friskt. Då skrattar man glatt. Och förblir beundrande av sin egen existens (tills åldern hinner ifatt!). Sen är det inte längre lika roligt. Då är det inga män som söker. För de har redan hittat "henne" med stort "H".
Visst var de vackra, de tre kvinnorna på Embassy. Allihopa. Och de hade sannerligen investerat i sina kroppar. Men det saknades något inuti. De där vackra egenskaperna som blir så mycket finare, så mycket mer fantastiska med åren. Som får sådana kvinnor att glittra och skina som guld.
 
Sammanfattningsvis:
Det som BÅDE kvinnor och män söker hos sin partner är framförallt tre egenskaper:
(om han/hon har någon de andra uppräknade tillgångarna är det bara BONUS).

1. Omtänksamhet/Ömsint
2. Ärlig/lojal
3. Kärleksfull

Fördelarna med dessa tre egenskaper är att de bara blir bättre med åren. Egenskaperna kan förfinas - om ägaren vill. Bäst av allt: Det krävs inga millioner för att bli ägare till dessa egenskaper, inte heller behöver man vara en Einstein, utan bara en människa som har förmåga och vilja att bry sig om. Som är villig att ge. Som tror på kärlekens kraft. En sådan kvinna vill jag ha. Och en sådan man tror jag att Du vill ha...

Innehåll:

1. Inledning
2. 
Imorgon ska jag bli en trädkramare!
3. Varför utvandrade så många till Amerika (1863-69)
4. Herr Henkel hittar hem
5. Vissa vill inte vaccineras mot Corona, varför?
6. När kommer den yttersta Dagen?
7. På spaning efter den stora KÄRLEKEN