Utvandringen till Amerika


Hade Wilhelm Moberg rätt? Utvandrade svenskarna till Amerika på grund av fattigdom eller fanns det andra orsaker?

(Läs mer på www.poeter.se
använd sökfunktionen, "SÖK MEDLEMMAR", skriv: Bengt Malmsten)

Stämningen söker sitt svar i mina texter och berättelser.
 

"Hon visste i alla fall att musikupplevelsen skulle bli något alldeles extra".