Bildtext: Staffan Normark, professor, molekylär mikrobiologi och smittskydd, Karolinska Institutet, har idag avslöjat att 64 % av alla svenskar är icke vaccinerade. 

Månadens bästa Text
Spaning - Vissa vill inte vaccineras mot Corona, varför? (mest läst i juni)


Det pratas procent, hit, och procent, dit - när det gäller vaccinationerna mot corona-pandemin. Exempelvis att 18.2 % av alla svenskar har fått två doser vaccin och är därmed fullt vaccinerade.
Idag bor det 10 379 295 personer i Sverige och 64% av dessa är icke vaccinerade, alltså 6 642 748 personer.
Vad kan det bero på på att vissa inte vill vaccinera sig? Är det biverkningarna som skrämmer? Eller någonting annat? Vilka är dessa personer som inte vill vaccinera sig? På TV4 uttalade sig professor Staffan Normark idag och tyckte att det var för tidigt att "släppa på restriktionerna". Han menade att det fortfarande finns många personer som inte hunnit bli vaccinerade. Och det finns risk för att muterade coronavirus kan smitta. Dessa ovaccinerade kan bli smittade och överföra smittan till de som nu är vaccinerade. Riskgruppen på personer 50+ har ännu inte blivit fullt vaccinerade och därför bör restriktionerna avvakta tills dessa har vaccinerats. Minst tre veckor! Därför är det för tidigt, ansåg Normark, att "lätta på" restriktionerna.
Vi vet inte ännu - hur många svenskar - som totalvägrar att bli vaccinerade men de ingår i denna grupp. 
Förklaringen till varför somliga inte vill vaccineras kan bero på de dödliga biverkningarna som vaccinerna ger. Men finns det någon annan förklaring? Kan det bero på dålig språkförståelse? (Dödligheten pga pandemin visar sig vara högre hos invandrargrupperna i Sverige).

På Läkemedelsverket.se kan man läsa hur de dödliga biverkningarna fördelas mellan de olika vaccinerna. 
1. Pfizer BioNtech tillverkar vaccinet Comirnaty: 197
2. AstraZeneca tillverkar Vaxzevria (f.d. COVID-19): 27
3. Moderna tillverkar Covid-19 vaccine: 15
Totalt är det 239 personer i Sverige som dött till följd av de dödliga biverkningarna
(rapporter handlagda 2020-12-27 till och med 2021-06-02)

PS.
För ordningens skull: Dessa personer, 6 642 748, är en mix av personer som ännu inte hunnit bli vaccinerade och personer som vägrar bli vaccinerade. Vågar Du vara med och lätta på restriktionerna nu?

Månadens bästa Dikt

På utbredda vingar (Mest lästa dikten juni 2021)
  
 
Örnen
 

seglar
 

svävande.
 
 

Lufthavets
 

vindar
 

bär.

"Vissa vill inte vaccineras mot Corona, varför?"

(Min mest lästa text i juni 2021 på "Poeter.se Bengt Malmsten") 

"På utbredda vingar"

Molnen breder ut sig...i alla riktningar.

(Min mest lästa dikt hittills i juni 2021 på "Poeter.se Bengt Malmsten")