Min senaste bok, "Kär & Galen" är publicerad 2019.

Kostnad för boken: 100 kr.
Beställning: bengt.malmsten69@gmail.com eller 072-969 61 71

När någon säger SPANINGAR tänker jag automatiskt på en särskild spaning. Den spaning eller rättare sagt - iakttagelse - som den franske författaren Marcel Proust, genomförde när han sökte svaret på sin sanning, Jag ska också spana och dra egna slutsatser. Välkommen in i min värld av "spaningar"!

För att Du ska förstå vad rubriken "RECEPT" kan innehålla ska jag ge dig en programförklaring. Enligt Nationalencyklopedins Synonym-Ordbok betyder recept: Tips, råd, läkemedelsrecept eller recept på mat & dryck. Så förbered dig på ett variationsrikt smörgåsbord. Välkommen in!

En spaning i naturen är fantastiskt!

Med hjälp